Antwoorden bij de vragen

Vraag 1: beschrijf wat je ziet aan deze optocht: wie gaat voorop en wie volgen daarna?

Antwoord: enkele bedienden gaan vooraf om de intocht aan te kondigen, gevolgd door Fabius in zijn strijdwagen, getrokken door 4 paarden

Vraag 2: wie zijn de mannen die met stokken geslagen en voortgedreven worden?

Antwoord: dat zijn de gevangen genomen soldaten van het verslagen leger van Hannibal en slaven uit Carthago

Vraag 3: welke muziekinstrumenten zie je in de triomftocht?

Antwoord: de muzikanten spelen op een luit (een soort harp), op trompetten en met een tamboerijn (voor de maat slaan).

Vraag 4: In welke stad denk je dat deze tocht gehouden werd?

Antwoord: in Rome (de hoofdstad van het Romeinse rijk in Italië).

Vraag 5: bedenk waaruit het “treuzelen” bestond bij het oorlog voeren door Fabius.

Antwoord: dat bestond uit niet direct willen aanvallen , maar voortdurend de aanvallen van het vijandelijke leger ontwijken en terugtrekken.

Vraag 6: Aan welke dieren denk je onmiddellijk bij de naam Hannibal en waarom?

Antwoord: aan olifanten, die Hannibal als lastdieren en als een soort tanks gebruikte.

Vraag 7: Waarom nam Hannibal zo’n enorme omweg over de Alpen naar Italië?

Antwoord: meestal kwamen de legers van Carthago over zee en landden of in Zuid Italië of vlakbij Rome. De Romeinen hadden nooit gerekend op een aanval vanuit Noord Italië.

Vraag 8: wat zou voor Hannibal een veel kortere route zijn geweest?

Antwoord: over zee naar Rome gaan

Vraag 9: Bedenk waarom het leger van Hannibal in Italië veel voedsel aan het plunderen was

Antwoord: de lange omweg over de Alpen en daarna nog heel Noord Italië door was veel te lang om al het voedsel mee te nemen. Daarom werden plaatselijke boerderijen geplunderd.

Vraag 10: Lijkt de oorlog tussen Rome en Carthago op de huidige oorlog in Oekraïne? Leg uit waarom

Antwoord: het bestuur van Carthago meende dat de Romeinen hun rijke stad wilde bezetten en de handel overnemen. De Romeinen waren wel jaloers op het rijke Carthago , maar hadden geen directe oorlogsplannen. Min of meer uit het niets werden ze door Hannibal aangevallen, zoals nu Oekraïne door Rusland aangevallen wordt.

Vraag 11: wat bedoelen we met het woord patriot? En waarom werd Egbert Hofkes patriot genoemd?

Antwoord: een patriot is een burger die veel van zijn land houdt. In de tijd van Egbert Hofkes was het vooral iemand die vond dat de adel (zoals de Gravin van Almelo) en de koning wel wat minder machtig konden zijn. Egbert Hofkes was openlijk tegen de benoeming van burgemeester door de Gravin van Almelo. Ook de wandschildering was een geheime vorm van protest.

Vraag 12: Waarom wilde de toenmalige Gravin van Almelo de rector van de school van Lambert ontslaan?

Antwoord: de gravin was niet gediend van sympathie voor de patriotten. Zij wist wel dat de rector voor de patriotten was, en zij dacht dat hij dat ook op school rond vertelde.

Vraag 13: Meester Erler besprak zijn gevoelens voor de patriotten niet op school of tijdens de les. Mag een leerkracht dat tegenwoordig wel doen , bij voorbeeld een politieke partij aanbevelen?

Antwoord: neen, de school moet min of meer neutraal blijven

Vraag 14 : wat is trompe-l’oeil techniek?

Antwoord: dat is een schildertechniek waarbij reliëf en diepte gesuggereerd wordt, maar niet echt is.