LESBRIEF “DE OPTOCHT”

Lees pagina 12 en 13

Vraag 1:

De optocht van de Romeinse veldheer Fabius Maximus is te zien op een schilderij in het Hofkeshuis.

De optocht was georganiseerd omdat Fabius met zijn leger de troepen van Generaal Hannibal uit Carthago had verslagen. De bijnaam van Fabius was “de treuzelaar” vanwege zijn niet aanvallende manier van strijden.

Bekijk de details op deze website en in het stripboek.

Beschrijf wat je ziet aan deze optocht: wie gaat voorop en wie volgen daarna?

Vraag 2:

Wie zijn de mannen die met stokken geslagen en voortgedreven worden?

Vraag 3:

Welke muziekinstrumenten zie je in de triomftocht?

Lees pagina 12 en 13

Vraag 4:

In welke stad denk je dat deze tocht gehouden werd?

Vraag 5:

Bedenk waaruit het “treuzelen” bestond bij het oorlog voeren door Fabius.

Lees pagina 14 en 15

Hannibal, generaal van Carthago, was de tegenstander van consul Fabius. Carthago was een rijke havenstad in Noord Afrika en de mensen uit Carthago waren bang dat de Romeinen hun stad wilden veroveren. Daarom werd aan Hannibal opdracht gegeven om de Romeinen terug te dringen naar eigen land. Bekijk de details op de website en in het stripboek.

Vraag 6:

Aan welke dieren denk je onmiddellijk bij de naam Hannibal en waarom?

Vraag 7:

Waarom nam Hannibal zo’n enorme omweg over de Alpen naar Italie?

Vraag 8:

wat zou voor Hannibal een veel kortere route zijn geweest?

Lees pagina 14 en 15

Vraag 9:

Bedenk waarom het leger van Hannibal in Italië veel voedsel aan het plunderen was.

Vraag 10:

Lijkt de oorlog tussen Rome en Carthago op de huidige oorlog in Oekraïne? Leg uit waarom

Vraag 11

Lees pagina 17

Wat bedoelen we met het woord patriot? En waarom werd Egbert Hofkes patriot genoemd?

Vraag 12

Lees pagina 18

Waarom wilde de toenmalige Gravin van Almelo de rector van de school van Lambert ontslaan?

Lees pagina 18

Vraag 13:

Meester Erler besprak zijn gevoelens voor de patriotten niet op school of tijdens de les. Mag een leraar dat tegenwoordig wel doen, bijvoorbeeld een politieke partij aanbevelen?

Lees pagina 25

Vraag 14

Wat is trompe-l’oeil techniek?

De strip: “De optocht” een zeer korte samenvatting

Het verhaal van “de optocht”, gaat over de 14 jarige Tom uit 2020, die via een tijdmachine terug in de tijd reist en in het Almelo van 1783 aankomt. Daar ontmoet hij de zoon van Egbert Hofkes, Lambert die net zo oud is als hijzelf. Onder de indruk van de wandschildering en het verhaal, volgen er spannende avonturen. Gebeurtenissen, die hun uitwerking op de geschiedenis van Almelo hebben. Welke? Daarvoor zal de lezer van dit artikel het stripboek zelf moeten lezen. Op de website romeineninalmelo.nl staan lesbrieven met extra historische informatie, die te gebruiken zijn bij het stripboek.

Het stripboek “De optocht” sluit geheel aan bij de bouwstenen van het leergebied Burgerschap, zoals op curriculum.nu is aangegeven.

Het stripboek is met dank aan: